Zum Inhalt springen

Vereinsmeisterschaften TC FAAK AM SEE 2019
Mo, 15.7. So, 22.9.2019, 9583 Faak am See

Ergebnis aller Bewerbe

Doppel Play Off Mixed AK Einzel Herren 55 Mixed AK Doppel
Nr Name Verein Gegner Verein Ergebnis
0.0.1 Warmuth Florian
Warmuth Peter
TC Faak am See
TC Faak am See
Janeschitz Christian
Lieber Kevin
TC Faak am See
TC Faak am See
7:5 7:5
0.0.2 Gaggl Roman
Jury Manuel
TC Faak am See
TC Faak am See
Stauder Wolfgang
Tschreppl Tamara
TC Faak am See
TC Faak am See
6:3 6:2
0.0.3 Gaggl Roman
Jury Manuel
TC Faak am See
TC Faak am See
Janeschitz Christian
Lieber Kevin
TC Faak am See
TC Faak am See
6:3 6:3
1.0.8 Kreutzer Reinhold TC Faak am See Gaggl Roman TC Faak am See 6:0 6:2
1.0.9 Oschounig Ernst Michael TC Faak am See Jury Manuel TC Faak am See 6:1 6:0
1.0.10 Tschreppl Tamara TC Faak am See Wanek Johann TC Faak am See 6:4 6:2
1.0.11 Müller Marco TC Faak am See Rossi Heike TC Faak am See 6:2 6:2
1.0.12 Tscharnuter Karl TC Faak am See Nessl Robert TC Faak am See 6:2 3:6 7:5
1.0.13 Koren Philipp TC Faak am See Kalt Manuel TC Faak am See 5:7 1:2
1.0.14 Hinterlassnig Pit TC Faak am See Schumy Gerald TC Faak am See 6:1 6:1
1.0.15 Hinteregger Lucas TC Faak am See Kugi Julia TC Faak am See 6:2 6:0
1.0.16 Warmuth Florian TC Faak am See Wanek Johann TC Faak am See 6:1 6:1
1.0.17 Oschounig Ernst Michael TC Faak am See Gabriel Matthias TC Faak am See 6:2 6:4
1.0.18 Kugi Julia TC Faak am See Hofer-Santer Tanja TC Faak am See 6:2 6:1
1.0.19 Tschreppl Uwe Die LHI pracka Warmuth Peter TC Faak am See 6:1 6:1
1.0.20 Warmuth Florian TC Faak am See Gabriel Matthias TC Faak am See 6:3 6:1
1.0.21 Tscharnuter Karl TC Faak am See Wiegele Hannes TC Faak am See 6:3 6:1
1.0.22 Janeschitz Christian TC Faak am See Hinterlassnig Pit TC Faak am See 7:6 3:6 6:2
1.0.23 Lieber Kevin TC Faak am See Kalt Manuel TC Faak am See 6:1 6:2
1.0.24 Kreutzer Reinhold TC Faak am See Warmuth Peter TC Faak am See 7:5 6:0
1.0.25 Müller Marco TC Faak am See Gaggl Roman TC Faak am See 0:0
1.0.26 Lieber Kevin TC Faak am See Wiegele Hannes TC Faak am See 6:2 6:0
1.0.27 Janeschitz Christian TC Faak am See Hofer-Santer Tanja TC Faak am See 7:6 0:6 6:4
1.0.28 Warmuth Florian TC Faak am See Lieber Kevin TC Faak am See 6:3 6:2
1.0.29 Janeschitz Christian TC Faak am See Gaggl Roman TC Faak am See 6:1 6:1
1.0.30 Warmuth Florian TC Faak am See Gaggl Roman TC Faak am See 6:7 6:3 7:5
1.0.31 Lieber Kevin TC Faak am See Janeschitz Christian TC Faak am See 6:0 7:6
1.1.8 Hinteregger Lucas TC Faak am See Koren Philipp TC Faak am See 6:0 6:0
1.1.9 Jury Manuel TC Faak am See Rossi Heike TC Faak am See 0:0
1.1.10 Koren Philipp TC Faak am See Nessl Robert TC Faak am See 6:4 6:2
1.1.11 Tschreppl Uwe Die LHI pracka Nessl Robert TC Faak am See 6:2 4:6 6:4
1.1.12 Rossi Heike TC Faak am See Nessl Robert TC Faak am See 0:0
1.1.13 Rossi Heike TC Faak am See Schumy Gerald TC Faak am See 6:2 6:1
1.1.14 Tschreppl Tamara TC Faak am See Schumy Gerald TC Faak am See 7:5 6:0
1.1.15 Schumy Gerald TC Faak am See Koren Philipp TC Faak am See 6:4 3:6 6:0
2.0.0 Wiegele Hannes TC Faak am See Warmuth Peter TC Faak am See 6:0 6:0
2.0.1 Kreutzer Reinhold TC Faak am See Wanek Johann TC Faak am See 6:0 6:3
2.0.2 Wiegele Hannes TC Faak am See Wanek Johann TC Faak am See 6:1 6:3
2.0.3 Nessl Robert TC Faak am See Wanek Johann TC Faak am See 6:1 6:2
2.0.4 Kreutzer Reinhold TC Faak am See Nessl Robert TC Faak am See 4:6 6:1 10:7
2.0.5 Warmuth Peter TC Faak am See Wanek Johann TC Faak am See 6:1 6:3
2.0.6 Nessl Robert TC Faak am See Warmuth Peter TC Faak am See 6:4 6:7 10:7
2.0.7 Wiegele Hannes TC Faak am See Nessl Robert TC Faak am See 6:0 6:0
2.0.8 Kreutzer Reinhold TC Faak am See Warmuth Peter TC Faak am See 6:3 6:2
2.0.9 Wiegele Hannes TC Faak am See Kreutzer Reinhold TC Faak am See 6:3 6:4
3.0.0 Warmuth Florian
Warmuth Peter
TC Faak am See
TC Faak am See
Gaggl Roman
Jury Manuel
TC Faak am See
TC Faak am See
6:2 6:4
3.0.1 Gaggl Roman
Jury Manuel
TC Faak am See
TC Faak am See
Katnik Werner
Koren Philipp
TC Faak am See
TC Faak am See
6:0 6:2
3.0.2 Gaggl Roman
Jury Manuel
TC Faak am See
TC Faak am See
Schumy Gerald
Wanek Johann
TC Faak am See
TC Faak am See
6:3 6:0
3.0.3 Gaggl Roman
Jury Manuel
TC Faak am See
TC Faak am See
Müller Marco
Rossi Heike
TC Faak am See
TC Faak am See
0:0
3.0.4 Hinterlassnig Pit
Oschounig Ernst Michael
TC Faak am See
TC Faak am See
Katnik Werner
Koren Philipp
TC Faak am See
TC Faak am See
6:0 6:2
3.0.5 Hinterlassnig Pit
Oschounig Ernst Michael
TC Faak am See
TC Faak am See
Schumy Gerald
Wanek Johann
TC Faak am See
TC Faak am See
6:1 6:2
3.0.6 Warmuth Florian
Warmuth Peter
TC Faak am See
TC Faak am See
Katnik Werner
Koren Philipp
TC Faak am See
TC Faak am See
4:6 6:2 10:8
3.0.7 Katnik Werner
Koren Philipp
TC Faak am See
TC Faak am See
Müller Marco
Rossi Heike
TC Faak am See
TC Faak am See
0:0
3.0.8 Kreutzer Reinhold
Nessl Robert
TC Faak am See
TC Faak am See
Tschreppl Uwe
Hinteregger Lucas
Die LHI pracka
TC Faak am See
6:0 6:4
3.0.9 Schumy Gerald
Wanek Johann
TC Faak am See
TC Faak am See
Müller Marco
Rossi Heike
TC Faak am See
TC Faak am See
0:0
3.0.10 Warmuth Florian
Warmuth Peter
TC Faak am See
TC Faak am See
Hinterlassnig Pit
Oschounig Ernst Michael
TC Faak am See
TC Faak am See
2:6 6:4 10:8
3.0.11 Hinterlassnig Pit
Oschounig Ernst Michael
TC Faak am See
TC Faak am See
Müller Marco
Rossi Heike
TC Faak am See
TC Faak am See
6:2 6:1
3.0.12 Warmuth Florian
Warmuth Peter
TC Faak am See
TC Faak am See
Müller Marco
Rossi Heike
TC Faak am See
TC Faak am See
6:1 6:0
3.0.13 Janeschitz Christian
Lieber Kevin
TC Faak am See
TC Faak am See
Kugi Julia
Tscharnuter Karl
TC Faak am See
TC Faak am See
6:2 6:0
3.0.14 Janeschitz Christian
Lieber Kevin
TC Faak am See
TC Faak am See
Kalt Manuel
Wiegele Hannes
TC Faak am See
TC Faak am See
6:1 6:1
3.0.15 Janeschitz Christian
Lieber Kevin
TC Faak am See
TC Faak am See
Tschreppl Uwe
Hinteregger Lucas
Die LHI pracka
TC Faak am See
6:0 6:0
3.0.16 Kalt Manuel
Wiegele Hannes
TC Faak am See
TC Faak am See
Tschreppl Uwe
Hinteregger Lucas
Die LHI pracka
TC Faak am See
6:0 6:2
3.0.17 Kugi Julia
Tscharnuter Karl
TC Faak am See
TC Faak am See
Tschreppl Uwe
Hinteregger Lucas
Die LHI pracka
TC Faak am See
0:0
3.0.18 Katnik Werner
Koren Philipp
TC Faak am See
TC Faak am See
Schumy Gerald
Wanek Johann
TC Faak am See
TC Faak am See
6:0 6:1
3.0.19 Kreutzer Reinhold
Nessl Robert
TC Faak am See
TC Faak am See
Kalt Manuel
Wiegele Hannes
TC Faak am See
TC Faak am See
6:3 1:6 10:8
3.0.20 Kalt Manuel
Wiegele Hannes
TC Faak am See
TC Faak am See
Kugi Julia
Tscharnuter Karl
TC Faak am See
TC Faak am See
4:6 6:1 12:10
3.0.21 Kreutzer Reinhold
Nessl Robert
TC Faak am See
TC Faak am See
Kugi Julia
Tscharnuter Karl
TC Faak am See
TC Faak am See
6:7 6:2 10:5
3.0.22 Janeschitz Christian
Lieber Kevin
TC Faak am See
TC Faak am See
Kreutzer Reinhold
Nessl Robert
TC Faak am See
TC Faak am See
6:0 6:2
3.0.23 Stauder Wolfgang
Tschreppl Tamara
TC Faak am See
TC Faak am See
Tschreppl Uwe
Hinteregger Lucas
Die LHI pracka
TC Faak am See
6:0 6:0
3.0.24 Stauder Wolfgang
Tschreppl Tamara
TC Faak am See
TC Faak am See
Kreutzer Reinhold
Nessl Robert
TC Faak am See
TC Faak am See
6:4 6:0
3.0.25 Janeschitz Christian
Lieber Kevin
TC Faak am See
TC Faak am See
Stauder Wolfgang
Tschreppl Tamara
TC Faak am See
TC Faak am See
4:6 6:1 10:8
3.0.26 Warmuth Florian
Warmuth Peter
TC Faak am See
TC Faak am See
Schumy Gerald
Wanek Johann
TC Faak am See
TC Faak am See
7:5 6:0
3.0.27 Gaggl Roman
Jury Manuel
TC Faak am See
TC Faak am See
Hinterlassnig Pit
Oschounig Ernst Michael
TC Faak am See
TC Faak am See
0:0
3.0.28 Stauder Wolfgang
Tschreppl Tamara
TC Faak am See
TC Faak am See
Kugi Julia
Tscharnuter Karl
TC Faak am See
TC Faak am See
6:4 6:3
3.0.29 Stauder Wolfgang
Tschreppl Tamara
TC Faak am See
TC Faak am See
Kalt Manuel
Wiegele Hannes
TC Faak am See
TC Faak am See
0:0